Aplikacja Legislacyjna - informacje

Aplikacja legislacyjna skierowana jest do urzędników administracji państwowej, zainteresowanych procesem tworzenia prawa zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. Jej głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędnika oraz zapoznanie go z procesem tworzenia prawa.

W związku ze specyficznymi wymogami, jakie muszą spełniać kandydaci i procesem zgłaszania kandydatów, nie ma otwartego naboru na aplikację legislacyjną, jak to ma miejsce w przypadku aplikacji korporacyjnych czy aplikacji ogólnej.

Podstawa prawna:

 

Kierownik Aplikacji Legislacyjnej: 

strefa użytkownika