1.3. Metodyka przygotowania Oceny Wpływu

Poniższej wskazane zostały przykładowe działania niezbędne przy przeprowadzaniu oceny wpływu. Należy pamiętać, że poniższe działania nie stanowią katalogu zamkniętego i różne projekty mogą wymagać również dodatkowych, niewskazanych poniżej  działań[8].


[8] Rozumiane jako odpowiedzi na zadawane w poszczególnych punktach pytania.