Schemat organizacji

Podział nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez komórki organizacyjne Rządowego Centrum Legislacji:

Prezes RCL Jolanta Rusiniak sprawuje nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez:

  1. Departament Prawa Administracyjnego;
  2. Departament Prawny i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym;
  3. Biuro Finansowe;
  4. Wieloosobowe Stanowisko do spraw Kadr;
  5. Wieloosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

Wiceprezes RCL Robert Brochocki nadzoruje zadania wykonywane przez:

  1. Departament Prawa Gospodarczego;
  2. Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych.

Wiceprezes RCL Tomasz Dobrowolski nadzoruje zadania wykonywane przez:

  1. Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury;
  2. Biuro Administracyjne, z zastrzeżeniem pkt 1.4.