Udostępnienie Dziennika Ustaw RP i Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski” wydawanych na uchodźstwie

uroczyste upublicznienie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze RP na Uchodźstwie - premier B. Szydło

 

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło oraz Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego uroczyste upublicznienie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939-1990, dwóch numerów Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze polskie w powstańczej Warszawie w 1944 r., a także Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" wydawanego przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939-1940. Dzienniki urzędowe dostępne są na stronach internetowych: www.dziennikustawnauchodzstwie.gov.pl i www.monitorpolskinauchodzstwie.gov.pl.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania dzienników urzędowych poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później - przez cały okres działalności władz emigracyjnych - w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach. Natomiast ostatni numer Monitora Polskiego na ziemiach polskich ukazał się 29 sierpnia 1939 r. Od 25 września 1939 r. Monitor Polski był wydawany początkowo w Paryżu, a później w Angers i Londynie, jednakże na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną dekretem Prezydenta RP z 12 lipca 1940 r. zawieszano wydawanie Monitora Polskiego. Od 27 lipca 1940 r. akty urzędowe oraz materiały informacyjne ogłaszane wcześniej w Monitorze Polskim publikowano w części II Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze RP na Uchodźstwie.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.


Zdjęcia: Piotr Tracz / KPRM