Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury

Sekretariat:
e-mail: sekretariatdppri@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-02
fax: +48 22 694-

Dyrektor:
Agnieszka Juszczyk

Wicedyrektorzy:
Ewa Kossakowska
Artur Miśkiewicz

 

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury wykonuje zadania określone w zakresie spraw objętych:
1. działami administracji rządowej:

 • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 • gospodarka wodna,
 • gospodarka złożami kopalin,
 • łączność,
 • praca,
 • rodzina,
 • rolnictwo,
 • rozwój regionalny,
 • rozwój wsi,
 • rynki rolne,
 • rybołówstwo,
 • środowisko,
 • transport,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez Główny Urząd Statystyczny;

3. właściwością Państwowej Inspekcji Pracy;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.