Instrukcja instalowania certyfikatów w systemie Windows

Certyfikat służy do potwierdzenia, że podpis elektroniczny odpowiadający temu certyfikatowi jest uznawany przez użytkownika komputera za wiarygodny. Żeby w pełni uwierzytelnić osobę podpisującą makroinstrukcje w MS Word, należy zainstalować w systemie Windows trzy certyfikaty:

► certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert), jako certyfikat „Zaufanego głównego urzędu certyfikacji”,

► certyfikat Sygillum, jako certyfikat „Pośredniego urzędu certyfikacji",

► certyfikat osoby podpisującej, jako certyfikat „Zaufanego wydawcy”.

 

Certyfikaty te należy pobrać i zapisać na pulpicie:

► NCCert.cer – pobierz i zapisz

► Sigillum.cer – pobierz i zapisz

► Wydawca.cer – pobierz i zapisz.

 

Następnie należy otworzyć pierwszy z tych plików, wskazując go myszą i dwukrotnie klikając lewym klawiszem myszy. Powinno pojawić się następujące okno:

okno systemu: informacje o certyfikacie

Należy kliknąć na przycisk „Zainstaluj certyfikat”. Zostanie uruchomiony kreator importu certyfikatów:

okno systemu: zainstaluj certyfikat

Należy kliknąć „Dalej”. Pojawi się okno:

okno systemu: magazyn certyfikatów

Należy wybrać opcję „Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie”, kliknąć przycisk „Przeglądaj”, wybrać magazyn „Zaufane główne urzędy certyfikacji” i zaakceptować klikając na „OK”.:

okno systemu: wybieranie magazynu certyfikatów

Po powrocie do poniższego ekranu należy kliknąć przycisk „Dalej”.

okno systemu: wybrany certyfikat

Pojawi się okno:

okno systemu: zatwierdzanie wyboru

Należy kliknąć „Zakończ”. Ze względu na rolę zaufanego głównego urzędu certyfikacji system zażąda dodatkowego potwierdzenia:

okno systemu: kończenie operacji wyboru certyfikatu

Należy zaakceptować certyfikat, klikając na „Tak”. Pojawi się potwierdzenie prawidłowego zakończenia, które należy potwierdzić klikając dwukrotnie „OK”:

okno systemu: akceptacja wyboru

okno systemu: akceptacja wyboru 2

Następnie w ten sam sposób należy zainstalować certyfikaty Sigillum i osoby podpisującej, otwierając kolejno pliki Sigillum.cer i Wydawca.cer, z tym że przy wybieraniu magazynu certyfikatów należy odpowiednio wybrać „Pośrednie urzędy certyfikacji”

okno systemu: instalacja certyfikatu Sigillum

oraz „Zaufani wydawcy”.

okno systemu: akceptacja certyfikatu zaufani wydawcy