kontakt:

Adres:
Rządowe Centrum Legislacji
ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 
00-522 Warszawa

NIP: 526-23-86-150
REGON: 016179067

Telefony kontaktowe:

 

Departament Prawa Administracyjnego:
tel: +48 22 694-75-84
 

Departament Prawa Gospodarczego:
tel: +48 22 694-75-26
 

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury:
tel: +48 22 694-75-02
 

Departament Prawny i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym:
tel: +48 22 694-75-14
 

Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych:
tel: +48 22 694-75-37
 

Biuro Administracyjne:
tel: +48 22 694-75-76
 

Biuro Finansowe:
tel: +48 22 694-60-46

Sekretariat Prezesa RCL:
tel: +48 22 694-75-21
faks: +48 22 694-70-15
 

Sekretariat Wiceprezesa RCL – R. Brochockiego:
tel: +48 22 694-75-48

Kancelaria ogólna:

tel: +48 22 694-60-67
e-mail: kancelaria@rcl.gov.pl