1.1.5. Podsumowanie etapu (tabela)

CHCĄC PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEGO ETAPU SPRAWDŹ:

 

wykonanie następujących czynności

część opracowania

tak

nie

1.

czy złożono wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów na właściwym formularzu

III. pkt 2

 

 

2.

czy sporządzono test regulacyjny, zgodnie z wymaganiami zawartym w § 102 Regulaminu

III. pkt 1

 

 

3.

czy dołączono test regulacyjny do:

wniosku o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

III. pkt 2

 

 

projektu

IV.

 

 

4.

czy w projekcie przedstawiono:

 

cel projektowanej ustawy

IV. pkt. 1

 

 

istotę proponowanych rozwiązań

IV. pkt 2

 

 

zakres przewidywanej regulacji

IV. pkt 3

 

 

zasadnicze kwestie wymagające uregulowania, w tym zniesienie dotychczasowych lub powołanie nowych organów lub instytucji

IV. pkt 4

 

 

oświadczenie co do zgodności projektu z prawem UE

IV.

 

 

ocenę, czy projekt podlega notyfikacji

IV.