4.9. Skierowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów do podpisu