5.2.2. Podmiot uprawniony do przeprowadzenia etapu