Dobre praktyki legislacyjne to zbiór artykułów przedstawiający wybrane problemy legislacyjne oraz propozycje ich rozwiązywania. Zostały opracowane na podstawie zagadnień wymagających rozstrzygnięcia, spotykanych przez legislatorów na co dzień.

Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym

"Wytyczne" są zaktualizowaną i uzupełnioną wersją opublikowanego przez UKIE dokumentu: "Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej" (Warszawa 2003).
Zostały one opracowane przez prof. dr. hab. Jana Barcza, we współpracy z dr. Agnieszką Grzelak w zakresie źródeł II i III filaru UE, Mirosławą Kapko, radcą ministra i Anną Siwek, głównym specjalistą, pracownikami Departamentu Prawa Unii Europejskiej UKIE, oraz zaakceptowane przez Rządowe Centrum Legislacji.