Samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio Prezesowi

W ramach Samodzielnego Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego wykonywane są zadania określone w przepisach o finansach publicznych.

Audytor wewnętrzny: Bogdan Gomółka
e-mail: bgomolka@rcl.gov.pl