Schematy rządowego procesu legislacyjnego:

Przedstawione schematy rządowego procesu legislacyjnego projektów dokumentów rządowych zostały opracowane na podstawie uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). Schematy te obrazują procedury standardowego postępowania z projektami dokumentów rządowych, z uwzględnieniem najczęściej występujących odrębności określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Należy podkreślić, że przedstawione schematy stanowią jedynie materiał pomocniczy do rozwiązań zawartym w Regulaminie pracy Rady Ministrów i nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków, jakie mogą wystąpić w trakcie procedowania projektów dokumentów rządowych.
(poniższe linki prowadzą do dokumentów w formacie pdf)

 

Schematy rządowego procesu legislacyjnego wg aktów procedowanych, przygotowane na podstawie Uchwały
nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów, która obowiązywała do dnia 31 grudnia 2013 r.:

(poniższe linki prowadzą do dokumentów w formacie pdf)